מילות השיר:
בני אל תלך בדרך איתם, מנע רגלך מנתיבתם".
אבי לא אלך בדרך איתם, אמנע רגליי מנתיבתם.