מילות השיר:
אסדר לסעודתא. בצפרא דשבתא.
ואזמין בה השתא עתיקא קדישא;

נהורה ישרי בה. בקידושא רבא.
ובחמרא טבא. דבה תחדי נפשא;

ישדר לן שופריה. ונחזי ביקריה.
ויחזי לן סתרה. דאתאמר בלחישא;
יגלה לן טעמי. דבתריסר נהמי.
דאינון את בשמיה. כפילא וקלישא;
צרורה דלעילא. דבי חיי כלא.
ויתרבי חילא. ותיסק עד רישא;
חדו חצדי חקלא. בדבור ובקלא.
ומללו מלה. מתיקא כדובשא;
קדם ריבון עלמין. במילין סתימין.
תגלון פתגמין. ותימרון חידושא;
לעטר פתורא. ברזא יקירא.
עמיקא וטמירא. ולאו מלתא אושה;
ואלין מליא. יהון לרקיעיא.
ותמן מאן שריא. הלא ההוא שמשא;
רבו יתיר יסגי. לעילא מן דרגה.
ויסב בת זוגה. דהות פרישא;