מילות השיר:
יהי השם אלוקינו עמנו
כאשר היה עם אבותינו
אל יעזבנו ואל יטשנו