מילות השיר:
ה' ישמרך מכל רע, ישמור את נפשך.
בידו אפקיד רוחי, בעת אישן ואעירה,
ואם רוחי גויתי,
ה' לי ולא אירא