מילות השיר:
נגלה אור ראשון הטבע לוחש את שירת הא-ל
חיות הקודש, שרפים אופנים מהללים
ואנו להרים עיניים נושאים לישועה
דמעת מתפלל
תחצוב בסלע את שירת הא-ל

"התעוררי התעוררי כי בא אורך קומי אורי
עורי עורי
שיר דברי
כבוד השם עלייך".

נגלה אור ראשון הטבע לוחש את שירת הא-ל
ישמחו השמיים ותגל הארץ יגיל הא-ל
ובמרומים מחול צדיקים לתשובה מעגל ילדים שרים
כי אם הבנים סוף סוף שמחה…

"התעוררי התעוררי כי בא אורך קומי אורי
עורי עורי שיר דברי כבוד השם עלייך".