מילות השיר:
פזמון: אנא פתח לי את לב השמים
והגשם לי את כל משאלות הלב
מה ביקשתי רק לחם ומים
לחסות בצילך לעולם ועד

אתה יחיד ומיוחד
ורק לך נפשי תמיד עורגת
אתה המלך שימלוך לעד
חזק אותי ושמור נפשי בדרך
זכני להשיג את האמת
למדני על שמחה שלא נגמרת, לא נגמרת...

פזמון: אנא פתח לי את לב השמים
והגשם לי את כל משאלות הלב
מה ביקשתי רק לחם ומים
לחסות בצילך לעולם ועד

אתה יצרת אושר בחיים
את כל הנפלאות על כנפי הרוח
צמאה נפשי אליך אלוקים
שאני על כנפיך כי שם אני בטוח
זכני לשמח לב אדם
למדני על שמחה שלא נגמרת, לא נגמרת...

פזמון: אנא פתח לי את לב השמים
והגשם לי את כל משאלות הלב
מה ביקשתי רק לחם ומים
לחסות בצילך לעולם ועד