מילות השיר:
עושה שלום במרומיו
הוא יעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל
ואמרו אמן