מילות השיר:
על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

As we sit here on these shores, we'll return again, we'll return again to you
From these shores we'll return again to you