מילות השיר:
כל היום הולך ומנגן
ושר לי מזמורים כמו נוער כמו זקן
מרגיש יותר חזק יותר בטוח
בין העצים אשא תפילה כדי לנוח
בתוך היער יש תפילות שבם הלב נשבר
מתוך שמחה ולב דמעות זולגות כמו נהר.

פזמון: כי הרבי שלי,
הוא הרבה של כל הגאולה
הוא יביא את המשיח
יביא את הבשורה...
רבי נחמן שלי
הוא הרבה של זמן הגאולה
הוא יביא את המשיח
יביא את הבשורה!

מזמורים ממש מתנת חינם
מרבי נחמן הצדיק יסוד עולם
רק בזכותו ה' הוא יושיענו
ישלח משיח במהרה בימינו.
אז בתופים ובמחולות יצא עם ישראל
עם ביכורים וקורבנות בני ציון גואל

כי הרבי שלי...

הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא
לפני כל יום ה' הגדול והנורא.
הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא
לפני כל יום ה' הגדול והנורא.
להשיב לבבות לבכות על בנים
ולב בנים על אבותם.
להשיב לבבות לבכות על בנים
ולב בנים על אבותם.

כי הרבי שלי...

לך רבינו נגילה ונשמחה בה!