מילות השיר:
שבכל יום ויום הוא הטיב, הוא מטיב הוא יטיב לנו
הוא גמלנו הוא גומלנו הוא יגמלנו
לעד לחן ולחסד ולרחמים ולרווח הצלה והצלחה