מילות השיר:
לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי
אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני