מילות השיר:
מי אדיר על הכל, מי ברוך על הכל,
מי גדול על הכל, מי דגול על הכל
הוא יברך, את החתן ואת הכל