מילות השיר:
כשמתגברים עליך משברי הים וגליו
השלך עצמך אל תוך מעגל האמונה
עמוד שעה אחת לפני מקומו של עולם
החזק את עצמך אחי אהובי
כי יש עניין שנתהפך הכל לטובה

אנו ליה וליה עינינו
(משתחוים)

כי אין שום יאוש בעולם כלל