מילות השיר:
תקופות קשות עוברות עלינו
רואים ממש נבואות שמתגשמות
איך עד עכשיו לא הבנו
שלא במקרה יש מלחמות

בכל יום קורים אלפי ניסים
ממש התגלות האלוקים
אך יש כאלה שחושבים
זה לא מקרה בן אלף מקרים

זה לא מקרה זה רק מה'
זה לא פשוט שאתה נושם
לעולם הזה יש מתכנן
רואה הכל אפעם לא ישן

תקופות קשות עוברות עלינו
רואים ממש נבואות שמתגשמות
עד היכן נקשה את עורפנו
נטמון את ראשנו בחול


בכל יום קורים אלפי ניסים
ממש התגלות האלוקים
אך יש כאלה שחושבים
זה לא מקרה בן אלף מקרים

זה לא מקרה.