מילות השיר:
אלוקים סופר את הדמעות בלילה
ואוצר אותן בתוך כדי הזמן
וחותם אותן בשעווה של עצב..
עד ישקם בערב כל פרחי הגן..
אלוקים אוסף את הדמעות בשקט
מעל הכר מתוך הרגבים
הוא שוזר מהן את מחרוזות היופי
ותולה אותם על צוואר האוהבים..

פזמון:
אנא אלוקים פתח לנו השער
תן לנו חיים על פני האדמה
אנא אלוקים.. שלח מן השמים...
רוח חדשה לנשמה..

אלוקים נתץ, כדיך מידיך
וסגור את ספר הדברים
רק אתה ששם אשר יודע..
איך לתת מזון לכל הנשברים..
הן הוא רק אתה..
אשר שומע את חדרי הלב אשר בוכים
הן רק אתה אשר זורע..
וקוצר בטרם עת את החיטים..