מילות השיר:
ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך; כי תשמע בקול ה' אלוקיך.
ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה.
ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך.

יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך.