מילות השיר:
מרבה תורה מרבה חיים
מרבה ישיבה מרבה חכמה
מרבה עצה מרבה תבונה
מרבה צדקה מרבה שלום
קנה שם טוב קנה לעצמו
קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא.