מילות השיר:
ספרדים בוכים אתך יא אריה
ספרדים שמחים אתך יא אריה
מלאכים בוכים אתך יא אריה
מלאכים בוכים

כל העם העם בוכה לך יא אריה
שתחזור מהר

פזמון..

כל העם רוצה אותך יא אריה
כל העם בוכה
ישראל רוצים אותך יא אריה
שתחזור מהר