מילות השיר:
לא יורדים מהגולן
לא יורדים מהגולן
לא יורדים לחינם

לא יורדים מהגולן
לא זזים מהגולן
דם בנינו ספוג שם לעד

לא יורדים מהגולן
לא יורדים מהגולן
נשארים שם

לא יורדים מהגולן
לא זזים מהגולן
נשארים שם

נשארים, נשארים, לא זזים
נשארים, נשארים, לא זזים

לא עוקרים את הנטועים
לא נוטשים את הישובים
לא נהיה בשר תותחים

לא יורדים מהגולן
לא זזים מהגולן
ה׳ ישמע זעקתם

לא יורדים מהגולן
לא זזים מהגולן
נשארים שם.

לא יורדים מהגולן
לא זזים מהגולן
נשארים שם.
נשארים, נשארים, נשארים שם.

לא נהיה משחק בובות
לא ניזון מהבטחות
לא ניפול בכיסאות

לא זזים מהגולן
לא זזים מהגולן
לא נזוז לעולם

לא זזים מהגולן
לא זזים מהגולן
נשארים שם

נשארים, נשארים, נשארים שם!

נשארים, נשארים בגולן!