מילות השיר:
עשה לנו תקוה טובה
ותן שלום על פני האדמה
כי אל טוב ומיטיב אתה

מלא ידינו מברכותיך
ומעושר מתנות ידיך
כי אל טוב ומיטיב אתה

עושה שלום במרומיו
הוא יעשה שלום עלינו
כי אל טוב ומיטיב אתה