מילות השיר:
תיכון תפילתי
קטורת לפניך
משאת כפי
מנחת ערב
הקשיבה הקשיבה
לקול שוועי מלכי אלוקי
כי אליך, כי אליך,
כי אליך אתפלל