מילות השיר:
מחשבות רבות בלב איש
המחשבות כולן, יש טובות יש עצובות
יש לי מכולן, מחשבות מתחלפות מחשבות
בלב כולם
מחשבות רבות בלב איש
המחשבות כולן, יש טובות יש עצובות
יש לי מכולן, מחשבות נפגשות מחשבות
בלב כולם

עכשיו אני חושב
איך זה בעצם כשהלב
לא מוותר, איך זה לרצות להיות
למשהו אחר, מה זה פתאום לשכוח
זיכרונות בכל הכוח
עד הסוף, בכל הכוח
עד הסוף

עכשיו אני הולך, הולך בתלם
לא רוצה להתנגד, שולי הדרך מסמנים להיצמד
צועד בכל בכוח כי זה לא הזמן לנוח
עד הסוף בכל הכוח עד הסוף