מילות השיר:
הזוהר הקדוש כותב: בשם הוי"ה עולה התפילה, שהיא השכינה, התורה בניגון, השכינה בניגון,ישראל יוצאין מן הגלות בניגון - בניגון", וזו נוסחת תיקון העולם: בלי אלימות, מלחמות ודברים נמוכים כאלה. צריך לשיר! לה'! לחיות את האמונה הפנימית (שיש בכל אחד מאיתנו!)
להיות ישראל. שנחזיר כבר את החן מן הגלות. שנשיר שירים וניגונים שמאחדים, מקרבים, שמחברים אותנו; אל הלב שלנו, אחד אל השני, וכולנו ביחד אל אבינו שבשמים, כי אנחנו הילדים של מלך מלכי המלכים...

אורייתא בניגונא, ושכינתא בניגונא, ישראל סלקין מגו גלותא - בניגונא.