מילות השיר:
אני מאמין באלוקים
באל אחד שבמרומים
ללא פשרות ללא תנאים
אתה אדון האדונים

אתה מבין את מכאוביי
אתה זה ששומר עליי
יודע נסתרות הלב
גם בשמחה גם בכאב

פזמון:
אני מאמין
הכל קורה רק לטובה
את כוחותיי שואב ממך
גם עם הדרך לא קלה
בסוף תבוא הישועה

לך אני כל יום אקרא
ואשבח את שמך
תמיד אליך רק אפנה
לתפילותיי אנא ענה