מילות השיר:
לכו בנים שמעו לי
יראת ה' אלמדכם
מי האיש החפץ חיים
אוהב ימים לראות טוב

נצור לשונך מרע
ושפתיך מדבר מרמה