מילות השיר:
רחמן רחם עלינו ועל בניך ישראל

שמע קולנו, רחם עלינו
עננו אבינו בתפילתנו
וזכור זכות אבות ותירצנו

פזמון...