מילות השיר:
ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים
ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים

כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון
כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון