מילות השיר:
בחרבת לבבכם המזוזה נפסלה,
על-כן שם השדים יכרכרו יהימו,
וכת-הלצנים, בני ריק ובטלה,
שם עושים הלולים וסערה יקימו.
התראו מי ארב שם אחרי הדלת
במטאטא? זה שמש מקדשים נחרבים –
היאוש! הוא בא – והכת הצהלת
תטאטא, תגרש: "צאו, השובבים!"
אז ידעך שביב אשכם האחרון שעמם,
ונאלם מקדשכם ונשכח ההמון;
ועלי-מעי מזבח לבבכם ששמם
ייליל ויפהק חתול השממון.