מילות השיר:
אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש
שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו