מילות השיר:
נודה לך ונספר תהלתך
על חיינו המסורים בידך
מודים אנחנו לך שאתה הוא
ה' אלוקינו כי מעולם קוינו לך