מילות השיר:
שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים
אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה
אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה
הגדיל ה' לעשות עימנו היינו שמחים
שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב
הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע
בוא יבוא ברינה נושא אלומתיו