מילות השיר:
קראתי היום בספר שיש סיבה ויש תכלית לכל דבר
אז שמחתי הכל בסדר אפשר להרגיש חופשי ומאושר
כי יש מימד זוהר אליו אני חובר
עולם שמסתתר אליו אני חוזר

הלכתי לבית הכנסת אנשים מתאספים במנין מתפללים
אמרתי אתה יודע יש משהו מעבר לקיר האבנים
כי יש מימד זוהר אליו אני חובר
עולם שמסתתר אליו אני חוזר

כי יש מקום בו הרוח סבבת חופשי והנוף מתפרש למרחב
הייתי שם פעם עכשיו אני חוזר האמצע בכלל לא נחשב

מול ביתי פגשתי ילד ראיתי אצלו חיוך על הפנים
הבטתי לתוך העיניים הבנתי ששנינו בעצם מכירים
כי יש מימד זוהר אליו אני חובר
עולם שמסתתר אליו אני חוזר

יש מקום בו השקט צלול ומזוכך רק ניגון מתעורר במרחב
הייתי שם פעם עכשיו אני חוזר האמצע בכלל לא נחשב