מילות השיר:
יעלילי טאנץ חביבי
שתהא למזל שתהא
אי''ה ביי דיר שתהא
את החתן ספרדי
כלה נאה אשכנזי
רחל אמנו ספרדי
מאמע רחל אשכנזי
באבא סלי ספרדי
רבי נחמן אשכנזי
שתהא למזל ספרדי
אי''ה ביי דיר אשכנזי
יעלילי טאנץ חביבי
ג'ינה ג'ינה ספרדי
עוד ישמע אשכנזי
יוסי אבי ספרדי
יום השמיני אשכנזי
מועדים לשמחה ספרדי
א גוט יום טוב אשכנזי
שתהא למזל ספרדי
אי''ה ביי דיר אשכנזי