מילות השיר:
אתה גוחי מבטן אמי
אל תטשני אל עליון מלך הכבוד
בך חסיתי
אשליך את יהבי
אותי תזכור עד אשר אעבור
כי לך אשא תפילה תמימה
אל חי
כי אני לך נפשי אשא אלוקי
הדריכני בדרך החיים לבחור
את תורתך אשמור
בכל לבי את חוקותך אני אנצור
ונחני במישור
כי לך אשא תפילה תמימה אל חי
כי אני לך נפשי אשא אלוקי