מילות השיר:
אם אתה מרגיש בצר
ואין מי שיאמר לך דבר
שלבך בו ייפתח
תזכור, רק אל תשכח
אם תתמיד אז תיווכח
כי יש בעולם תפילה
שווה לכל נפש בכל מצב
אז שפכו לבבכם לפניו
כי יקר זמן
ואין כמוהו נאמן
קולי הנה קולי אשיב
אבי הנה אבי מקשיב
אם חלשה בך האמונה
ואין עצה בזמן שאין תבונה
כי קרוב אליך הדבר
אם תדבר אז תמצא
בתפילתך הוא שם נמצא
קולי הנה קולי אשיב
אבי הנה אבי מקשיב