מילות השיר:
בוקר אערוך לך מתי אראה את היכלך
נכספה וגם כלתה נפשי לך
בעת השחר אעלה אתכונן לקראת בורא
בשיר ושבח אקדם את פניך
אני אבוא לפניך והנשמה תהללך

אודה לאל לבב חוקר ברון יחד כוכבי בוקר

בוקר אערוך לך ואתעטף בחסדך
בשיר ושבח אקדם את פניך
את השמש תעלה אעמוד ואחשה
ואני תפילתי לך אשא והנשמה תהללך

אנא שמע קול עבדך

אודה לאל לבב חוקר ברון יחד כוכבי בוקר