מילות השיר:
א-ל מסתתר בשפריר חביון
השכל הנעלם מכל רעיון,
השכל הנעלם מכל רעיון
עילת העילות מוכתר בכתר עליון
כתר יתנו לך, לך ה'

בראשית תורתך הקדומה
רשומה חכמתך הסתומה
מאין תמצא והיא נעלמה
ראשית חכמה יראת ה'