מילות השיר:
אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו