מילות השיר:
הלל אומר
הוי מתלמידיו של אהרון
אוהב שלום ורודף שלום
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה