מילות השיר:
יגעתי באנחתי
אשחה בכל לילה מיטתי
בדמעתי ערשי אמסה