מילות השיר:
אלוקי אבי, ברך את ילדך..
שמור אותם מכל משמר
פתח את לבבם שיתקרבו אליך
ויאהבו אותך יותר מכל דבר!
אלוקיי אבי, ברך את ילדך
שמור אותם מכל משמר...
פתח את לבבם שיתקרבו אליך
ויאהבו אותך יותר מכל דבר.

כי אתה הוא אלוקים קרוב אליי
כי לך אלוקים, כל משאלותיי!
רק פתח רק פתח קצת את לבבי
שאראה אותך שארגיש אותך,אלוקיי

אלוקיי אבי, ברך את ילדך
שמור אותם מכל משמר...
פתח את לבבם שיתקרבו אליך
ויאהבו אותך יותר מכל דבר..
כי אתה הוא האלוקים קרוב אליי!
כי לך,אלוקים, כל משאלותיי...
רק פתח, רק פתח קצת את לבבי
שאראה אותך שארגיש אותך,אלוקיי