מילות השיר:
שמו מפארים עדת חבלו
ונערץ באראלי קודש הילולו
ובהיכלו כבוד אומר כולו
קדוש

שומרי מצוותיו עוד ישובון לביצרון
נדברים יראיו בהכשר ויתרון
ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זיכרון
קדוש

שפרו מעשיכם וברית לא תופר
נאקתכם יאזין שחקים שיפר
ותיטב לה' משור פר
קדוש

שבותנו ממרחק עלות להר קודשו
ונפארנו תמיד בדביר מקדשו
כי זכר את דבר קודשו
קדוש

כל יושבי תבל ושוכני ארץ
יאמרו תמיד הגדיל ה' לעשות בארץ
והיה ה' למלך על כל הארץ
קדוש