מילות השיר:
רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות