מילות השיר:
פרוק ית ענך מפום אריותא ואפיק ית עמך מגו גלותא עמך די בחרת מכל אומיא