מילות השיר:
אב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים.
כי בך לבד בטחנו, מלך קל רם ונישא, אדון עולמים