מילות השיר:
ברך עלינו ה' אלוקינו את השנה הזאת
כי קל טוב אתה ומברך השנים