מילות השיר:
קרוב ה' לכל קראיו, לכל אשר יקראהו באמת
ענני ה' ענני וידעו העם הזה כי אתה ה' האלקים