מילות השיר:
רבונו רבונו של עולם מלא משאלות ליבנו מלא משאלות ליבינו לטבה