מילות השיר:
אלוקי הבט אל העם הזה כמה הוא יפה כמה הוא שונה כמו פנינה שאין לה ערך אך אתה ודאי יודע את יופי'ה.
אלוקי הבט אל העם הזה כמה הוא עבר ומה עוד מחכה כמו ספינה בים נטרפת אך אתה ודאי תשמור שלא תטבע.
פזמון:
רק עוד רגע רק עוד שני'ה כי אין לנו כח לגלות האחרונה רק עוד רגע רק עוד שני'ה כי הגיע זמן הלא תדע.

אלוקי הבט אל העם הזה כמה הוא לבד ללא כל מחסה כמו עגונה ללא משענת אך אתה ודאי תוסיף לגואלה
רק עוד רגע...

רק תמיד תתן תקוה בליבנו שלא נמעד לא נפחד יד ביד תמיד תהי'ה לצידנו רק לא לבד לא לבד!!!!
רק עוד רגע....