מילות השיר:
הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק.
הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה.
הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה.
עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.